برای مشاهده قیمت یک خدمت از یک بخش خاص، سایر بخش‌ها را بر روی «قصد سفارش محصول از این دسته را ندارم!» قرار دهید؛ در غیر این صورت، مبلغ نمایش داده شده برابر با مجموع قیمت‌های تمامی خدمات انتخاب شده شما در همه بخش‌ها می‌باشد.

هنگام سفارش خدماتی که نیازمند مشخص کردن تعداد هستند، پس از وارد کردن تعداد مورد نظر در کادر مربوطه، یک بار در فضای خالی بیرون کادر کلیک نمایید تا تاثیر تعداد بر قیمت نهایی خدمت مورد نظر اعمال شود.

در صورتی که خدمت مورد نظر شما در لیست خدمات بالا وجود ندارد، می‌توانید از طریق دکمه دایره‌ای شکل و سبز رنگ سمت چپ همین صفحه، بطور مستقیم با ما ارتباط برقرار کرده و آنچه مدنظرتان هست را مطرح بفرمایید.